CLI (Caller Liner Identification)

(w USA ANI – Automatic Number Identification).

Identyfikuje numer, z którego dzwoni klient. W contact center często dopasowywany automatycznie  do danych klienta, aby agent nie musiał prosić o podstawowe dane dotyczące konta.

Komentarze

Dodaj komentarz

Opublikuj komentarz

Copyright © 2020 Customer Fixe